หมายเลข ID หัวข้อ : 00265978 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2021

ไม่สามารถถอดแท่นวางบนโต๊ะได้ (เครื่องรุ่นปี 2564)

วิธีการถอดแท่นวางบนโต๊ะออกสำหรับเครื่องรุ่นปี 2564

    เลือกรุ่นเครื่องของท่านและทำตามวิธีการต่อไปนี้

     X90J (50”/55”/65”/75”), X85J, X86J (43”/50”/55”/65”/75”/85”), X80J, X81J (43”/50”/55”/65”/75”), XRM-X90J (50”/55”/65”/75”), KM-X85J (43”/50”/55”/65”/75”/85”), KM-X80J (43”/50”/55”/65”/75”) ซีรีส์