หมายเลข ID หัวข้อ : 00264462 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/07/2021

Info Banner ที่แสดงบน Android TV™ หรือ Google TV™ สามารถที่จะปิดหรือปิดการทำงานได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้กับ Android TV™ และ Google TV™ สำหรับ BRAVIA TV อื่น ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะสามารถปิดหรือปิดการทำงานของหน้าจอ Banner ได้หรือไม่? .

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจะทำการปิด Info Banner

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน: 
   • เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs)Info banner → ตั้งเป็นปิดการทำงาน (disable)
   • เลือกที่ ดูทีวี (Watching TV)Info bannerซ่อน (Hidden) หรือตั้งไปที่ปิดการทำงาน (disable)
   • เลือกที่ ช่องสัญญาณ (Channels)Info bannerซ่อน (Hidden) หรือ ปิด (Off)
   • เลือกที่  เซ็ตอัปช่องสัญญาณ (Channel setup) → Info banner → ปิด (Off) หรือตั้งไปที่ปิดการทำงาน (disable)
    หน้าจอการตั้งค่า Info banner
    รูปภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของหน้าจอแสดงผล