หมายเลข ID หัวข้อ : 00267775 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

X80J / X81J ซีรีส์: ขนาดของ BRAVIA

  ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ สำหรับ ขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony ให้อ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ใน เว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งมาตรฐาน

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  หน่วย: มิลลิเมตร

  รุ่น (KD-, KM-) A B C D E F G
  75X80J, 75X80xJ, 75X81J 1686 970 1330 1045 85 410 156
  65X80J, 65X80xJ, 65X81J 1462 843 1130 912 82 338 132
  55X80J, 55X80xJ, 55X81J 1243 719 983 787 80 338 132
  50X80J, 50X81J 1126 654 665 718 78 286 111
  43X80J, 43X81J 972 568 665 632 77 286 111

  การติดตั้งบนฝาผนัง

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  หน่วย: มิลลิเมตร

  รุ่น (KD-, KM-) A B C D E F
  75X80J, 75X80xJ, 75X81J 1686 969 300 300 693 525
  65X80J, 65X80xJ, 65X81J 1462 842 300 300 581 399
  55X80J, 55X80xJ, 55X81J 1243 719 300 300 472 275
  50X80J, 50X81J 1126 653 200 200 463 311
  43X80J, 43X81J 972 567 200 200 386 226
  • G: รู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
  • สำหรับข้อมูลความยาวสกรู ให้อ้างอิงกับมือการใช้งาน

  เพื่อเป็นการป้องกัน ผลิตภัณฑ์และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำในการยึดทีวีของท่านบนผนังโดยตัวแทนจำหน่าย หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใช้ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือของทีวี