หมายเลข ID หัวข้อ : 00264465 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/07/2021

ปรับแต่งการตั้งค่าของภาพ (Picture Setting) ใน Google TV™ ของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ Google TV สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ การปรับการตั้งค่าภาพ (Picture setting) ใน Android TV ของฉัน สำหรับ BRAVIA TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อ การปรับการตั้งค่าภาพ (Picture setting) ใน LCD TV ของฉัน

  การตั้งค่าภาพ (Picture settings) จะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างกว้างขวางในสี คอนทราส การตั้งค่าความเคลื่อนไหว และความสว่าง ที่สามารถปรับปรุงเนื้อหาที่ดูบนทีวีของท่านได้ การตั้งค่าสามารถปรับได้ตามเนื้อหาที่ดูเช่น การสตรีมมิ่งวิดีโอ DVD/Blu-ray Disc, ไดรฟ์ USB และ เนื้อหาวิดีโอคอมโปสิต/คอมโปเนนท์

  หมายเหตุ:

  • คำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละรายการจะมีแสดงในหน้าจอการตั้งค่าภาพของทีวีของท่าน การใช้หัวข้อนี้เป็นข้อมูลประกอบ ท่านสามารถจะทำการเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
  • ท่านสามารถปรับการตั้งค่าภาพในระหว่างที่รับชมหน้าจอทีวีจริงได้
  • เมื่อ โหมดปรับภาพออโต้ (Auto Picture Mode) มีการตั้งไว้ที่ เปิด (On) โหมดภาพ (Picture mode) จะมีการเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติตามเนื้อหานั้น ท่านจึงอาจจะเห็นการตั้งค่าของความสว่างหรือความอิ่มตัวมีการเปลี่ยนไปในทันทีได้ ถ้าหากท่านไม่ต้องการให้การตั้งค่ามีการเปลี่ยนไปโดย อัตโนมัติ ให้ทำการ ปิด (Off) การตั้งค่านี้

  ถ้าต้องการเข้าใช้งานการตั้งค่านี้ในรีโมทคอนโทรลกดที่ปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)) จากนั้นเลือกไปที่ การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound) ภาพ (Picture) — ตัวเลือกที่ต้องการ

  คลิกรายการที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนและตรวจดูรายละเอียดต่าง ๆ:

  Picture mode

  เปลี่ยนคุณภาพของภาพถ่ายตามเนื้อหาที่ท่านกำลังรับชม (กลุ่มของการตั้งค่าอัตโนมัติ)

  โหมดภาพ อัตโนมัติ (Auto Picture Mode)

  การเลือกโดยอัตโนมัติของ โหมดภาพ (Picture mode) ตามเนื้อหาที่กำลังรับชม

  ตัวเซนเซอร์แสง

  ปรับความสว่างให้เหมาะสมตามแสงรอบข้าง

  Brightness (ความสว่าง)

  ปรับไฟแบคไลท์สำหรับแสดงส่วนที่สีขาวที่สว่างที่สุดและสีดำที่ลึกที่สุด

  Color

  ปรับระดับความอิ่มตัวของสีและค่าฮิว (Hue)

  ความชัดเจน (Clarity)

  ปรับความชัดเจนของภาพและลดความหยาบของภาพลง

  การเคลื่อนไหว (Motion)

  ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวและปรับคุณภาพของภาพถ่ายให้เหมาะสมตามเนื้อหาวิดีโอ