หมายเลข ID หัวข้อ : 00266653 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/08/2021

เมื่อเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์หลายตัวกับ Sound Bar ผ่าน HDMI เอาต์พุตบางอันจะไม่มีเสียงออกมา

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ชนิดและจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมโดยฟังก์ชัน ควบคุมสำหรับ HDMI (Control for HDMI) จะมีการจำกัดตาม มาตรฐาน HDMI CEC ถ้าจำนวนของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเกินจำนวนที่กำหนดโดยมาตรฐาน HDMI CEC อุปกรณ์ควบคุม HDMI อาจจะไม่ทำงานและเสียงอาจจะไม่มีออกมา ตรวจดูให้แน่ใจว่าจำนวนของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต้องไม่เกิจำนวนที่จำกัดไว้

  • อุปกรณ์สำหรับบันทึก (Recording devices) (เครื่องบันทึก แผ่น Blu-ray, เครื่องบันทึก DVD ฯลฯ): ได้ถึง 3 อุปกรณ์
  • อุปกรณ์เครื่องเล่น (Playback devices) (เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ เครื่องเล่น DVD ฯลฯ): ได้ถึง 3 อุปกรณ์ (ระบบลำโพงนี้ใช้
   หนึ่งในนั้น)
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจูนเนอร์ (Tuner-related devices): ได้ถึง 4 อุปกรณ์
  • ระบบเสียง (Audio system) (ตัวรับหรือหูฟัง): 1 อุปกรณ์ (ใช้กับระบบลำโพงนี้)

  หมายเหตุ: HDMI CEC (Consumer Electronics Control) เป็นมาตรฐาน HDMI ที่มีฟังก์ชันควบคุมสำหรับอุปกรณ์ A/V ที่แตกต่างกัน