หมายเลข ID หัวข้อ : 00263457 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2021

วิธีการใช้คำสั่งเสียงของ Amazon Alexa เพื่อเปิดทีวีของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้คำสั่งเสียงในลำโพง Amazon Alexa™ ของท่านหลังจากที่ท่านเชื่อมต่อเข้ากับ อุปกรณ์ Android TV™ ของท่าน

  1. ตั้ง  Remote Start ไปเป็น  เปิด (On)
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่มโฮม (HOME)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) หรือที่ไอคอนของ ไอคอนของ การตั้งค่า (Settings)
   3. ในกลุ่มของ เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม (Network & Accessories)  เลือกที่ Remote start
   4. ตั้ง Remote start ไปที่ เปิด (On)
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการใช้ บัญชีผู้ใช้ Google™ เดียวกันใน อุปกรณ์ที่ใช้ Amazon Alexa ของท่าน
   • ตรวจดูบัญชีผู้ใช้ Google ของท่านในทีวี

   • ตรวจดูส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Amazon Alexa เพื่อตรวจดู บัญชีผู้ใช้ Google ที่ท่านใช้ใน อุปกรณ์ที่ใช้ Amazon Alexa ของท่าน 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่มปิดเปิดทีวีของท่านตั้งไปที่ปิด