หมายเลข ID หัวข้อ : 00263454 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2021

ไม่สามารถเปลี่ยน อินพุต Analogue/AV โดยใช้คำสั่งเสียงได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    สิ่งนี้เป็นเพราะการเปลี่ยนอินพุทโดยใช้ คำสั่งเสียงจะจำกัดเฉพาะการเปลี่ยนอินพุต Digital และ HDMI เท่านั้น