หมายเลข ID หัวข้อ : 00259646 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

ปุ่ม C1 (Iris), ปุ่ม C3 (ISO), และปุ่มที่อยู่ด้านล่างของล้อควบคุม (Shutter) ไม่ทำงานในโหมดภาพนิ่งสำหรับ ILME-FX3

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เรื่องนี้เป็นเพราะ การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ การตั้งค่าคีย์ที่กำหนดหน้าที่เข้าไปได้เป็นฟังก์ชันสำหรับ โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่จะไม่มีอยู่ในโหมดภาพนิ่ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคีย์ที่กำหนดหน้าที่เข้าไปได้สำหรับโหมด ภาพนิ่งให้เป็นฟังก์ชันตามที่ท่านต้องการ