หมายเลข ID หัวข้อ : 00257690 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

การทำงานของลายนิ้วมือหายไปหลังการอัปเกรดไปเป็น Android 11 ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง?

  หัวข้อนี้สำหรับปัญหาเรื่อง "ลายนิ้วมือ (Fingerprint)" หลังการอัปเกรดไปเป็น Android 11 

  วิธีแก้ปัญหา

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น  

  ท่านอาจจะพบปัญหา ไม่สามารถหา ฟังก์ชันลายนิ้วมือได้หลังการอัปเกรดไปเป็น Android 11 

  เรารับทราบถึงปัญหานี้แล้ว และกำลังทำการแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

  ในระหว่างนี้ กรุณาลองทำการเริ่มการทำงานโทรศัพท์ Xperia ของท่านใหม่จนกว่าจะมีการออกซอฟต์แวร์ที่แก้ปัญหานี้มา 

  วิธีรีสตาร์ทอุปกรณ์

  1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 

  2. ในเมนูที่เปิดขึ้นมา แตะที่ 'เริ่มใหม่ (Restart)' อุปกรณ์จะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ 

  หมายเหตุ: ถ้าการเริ่ม อุปกรณ์ใหม่ไม่ช่วยแก้ปัญหา กรุณาลองทำการบังคับให้ อุปกรณ์ของท่านเริ่มทำงานใหม่

  ถ้่าต้องการบังคับให้ อุปกรณ์ของท่านเริ่มทำงานใหม่

  1. กดปุ่มเปิดปิดและคีย์ ระดับเสียงไว้นาน ๆ พร้อมกันจนกระทั่ง อุปกรณ์ของท่านสั่นและจากนั้นให้ปล่อยนิ้วมือจากคีย์ อุปกรณ์จะเริ่มใหม่ 

  หมายเหตุ: โทรศัพท์  Xperia ของท่านอาจจะล้มเหลวในการเริ่่มทำงานใหม่ถ้าหากแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับเครื่องชาร์จ และลองเริ่มใหม่อีกครั้ง