หมายเลข ID หัวข้อ : 00257687 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

ไม่มีเสียงออกมาเมื่อเล่น ฟอร์แมท DTS-HD Master Audio จาก อุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ (HT-ST5000)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ใน อุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Sound Bar ให้ลองกับ การตั้งค่าต่อไปนี้:

  • เปลี่ยน ช่องต่อสัญญาณเสียงออกของแผ่นดิสก์หรือ เนื้อหา ไปเป็น ช่องต่อสัญญาณเสียงออกอื่นที่ไม่ใช่ DTS เช่น LPCM หรือ Dolby
  • ตั้ง การตั้งค่า ช่องต่อสัญญาณเสียงออกของ อุปกรณ์ HDMI ไปเป็น LPCM
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการเปลี่ยน การตั้งค่า ให้อ้างอิงกับคู่มือของ อุปกรณ์ HDMI นั้น ๆ

  อะไรคือ Neural:X?
  Neural:X เป็น เทคโนโลยีอัปมิกซิ่งจาก DTS ที่จะขยาย Stereo 5.1 แชลแนล 7.1 แชลแนลไปเป็น มัลติแชนแนลได้ สามารถที่จะเล่น ลำโพง มัลติแชนแนลรวมถึง ลำโพงแบบสูงได้