หมายเลข ID หัวข้อ : 00254600 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

รีโมทคอนโทรลที่ เข้ากันได้มีอะไรบ้าง?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    กล้องบันทึกวิดีโอนี้จะ เข้ากันได้กับ รีโมทคอนโทรล RM-1BP และ RM-30BP