หมายเลข ID หัวข้อ : 00255193 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2020

หูฟังไม่สามารถจับคู่กับ อุปกรณ์ Bluetooth อันอื่นได้ (WI-1000XM2)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    หูฟังเหล่านี้ไม่ได้เป็นแบบกันน้ำได้ จึงต้องระวังที่จะไม่ให้โดนน้ำหรือความชื้น หรือปล่อยให้มีน้ำหรือความชื้นใด ๆ อยู่บนตัวหูฟัง การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ ส่งผลถึงการจับคู่ Bluetooth ฯลฯ ได้

    ถ้า หูฟังเปียกเหงื่อหรือความชื้นใด ๆ ให้เช็ดออกให้แห้ง ด้วยผ้าแห้งที่นุ่มที่อุณหภูมิห้อง และจากนั้นลองทำการจับคู่ดูอีกครั้ง ถ้าการจับคู่ Bluetooth ไม่สามารถทำได้หลังการทำตามวิธีการแล้ว ให้อ้างอิงกับ คู่มือการแก้ปัญหา หูฟัง