หมายเลข ID หัวข้อ : 00255581 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

ฉันสามารถทำการบันทึก ออดิโอได้หรือไม่ถ้าถอดมือจับออกไป?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เมื่อไม่ได้ใส่มือจับไว้ ท่านสามารถบันทึกเสียงที่รับเข้ามาโดย ไมโครโฟนบรรยายในตัวเท่านั้น
    ให้คำนึงถึงว่า ไมโครโฟนบรรยายในตัวมีไว้สำหรับบันทึกเสียงรอบ ๆ และเสียงเตือนความทรงจำเท่านั้น