หมายเลข ID หัวข้อ : 00255553 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

ไม่มีเอาต์พุตเมื่อใช้ HDMI 4K60P / 50P

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ตรวจดูว่าสายและ จอภาพรองรับ 4K HDMI 60p / 50p 4:2:2 10บิตได้