หมายเลข ID หัวข้อ : 00256746 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2021

จะสามารถใช้ Wi-Fi AP Mode และ ฟังก์ชัน USB tethering พร้อมกันได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  การใช้งานพร้อมกันสามารถทำได้

  เมื่อใช้ ฟังก์ชัน USB tethering ทำการเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟน Android ในระหว่างที่ สมาร์ทโฟนนั้นเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับ ILME-FX6 ที่ทำงานใน Wi-Fi AP Mode ข้อความต่อไปนี้อาจจะมีแสดงขึ้นมา:

  ไอพีแอดเดรสของโหมดแอคเซสพอยต์นของ LAN แบบไร้สาย ได้มีการเปลี่ยนไปเนื่องจากมีข้อขัดแย้งของไอพีแอดเดรส (IP address of the Wireless LAN Access Point Mode has been changed due to an IP address conflict)

  ถ้ามีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การสื่อสารระหว่าง สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi AP Mode และ ILME-FX6 อาจจะตัดการเชื่อมต่อ
  ถ้ามีข้อความที่แสดงว่าการเชื่อมต่อของท่านได้มีการตัดไปแสดงในหน้าจอของ แอปพลิเคชัน Content Browser Mobile หรือ ฟังก์ชันตรวจดู รีโมทคอนโทรลไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่กับ ILME-FX6 เช่นโดยการ ปิด (Off) ฟังก์ชัน WI-Fi จากนั้น เปิด (On) สมาร์ทโฟนนั้นใหม่อีกครั้ง