หมายเลข ID หัวข้อ : 00255558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

จะต้องทำอะไรบ้างถ้าหากกล้องบันทึกวิดีโอ Cinema Line ไม่รองรับตัวอะแดปเตอร์ LAN แบบใช้สาย (แยกจำหน่ายต่างหาก)?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ปลดตัวอะแดปเตอร์ LAN แบบใช้สายออกจากกล้องบันทึกวิดีโอ Cinema Line จากนั้นเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ และตรวจดูว่ากล้องบันทึกวิดีโอรองรับตัวอะแดปเตอร์ LAN แบบใช้สายได้หรือไม่
    หรือตั้งค่า Network → Wired LAN ในเมนูแบบเต็มไปเป็น ปิด (Off), แล้วตั้งไปเป็น เปิด (On) อีกครั้ง และตรวจดูว่ากล้องบันทึกวิดีโอรองรับตัวอะแดปเตอร์ LAN แบบใช้สายได้หรือไม่