หมายเลข ID หัวข้อ : 00262589 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2021

ระดับเสียงดังเกินไปหรือเปลี่ยนไปเองเมื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ iPhone

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ใน หน้าจอโฮม (Home) เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ เสียงและการสั่นเตือน (Sounds & Haptics)
  3. เปลี่ยนฟังก์ชัน เสียงล็อก (Lock Sound) และ ฟังก์ชัน เสียงคลิกแป้นพิมพ์ (Keyboard Clicks) ไปที่ ปิด (OFF)

  หมายเหตุ: ระดับเสียง ชุดหูฟังอาจจะเปลี่ยนไปเป็น ระดับเสียงของ การสั่นกระดิ่งและเตือน (Ringer and Alerts) ในเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  • เมื่อมีการเล่นของเสียงล็อกใน iPhone
  • เมื่อเสียงการพิมพ์เกิดขึ้นจากการใช้ แป้นพิมพ์ iPhone