หมายเลข ID หัวข้อ : 00254610 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

จะสามารถใช้ ฟิลเตอร์ ND ภายในกับการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    อย่าถ่ายด้วย กล้องบันทึกวิดีโอนี้โดยหันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรง การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือการทำงานที่ผิดปกติได้