หมายเลข ID หัวข้อ : 00254595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

จะสามารถใช้มีเดียอะไรร่วมกันได้บ้างในการบันทึกแบบส่งต่อ (Relay recording) และการบันทึกแบบพร้อมกัน (Simultaneous recording)?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ไม่ได้มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกในแบบส่งต่อ (Relay recording) และการบันทึกแบบพร้อมกัน (Simultaneous recording)

    หมายเหตุ: สื่อสำหรับบันทึกที่สามารถใช้ได้และข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปตามฟอร์แมทของการบันทึกนั้น ๆ สำหรับรายละเอียด กรุณาตรวจสอบกับ มีเดียที่แนะนำ ในคู่มือ