หมายเลข ID หัวข้อ : 00254646 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

ถ้าหากมีการตัดกำลังไฟออกไป หรือมีการถอด มีเดียออกไปในระหว่างการบันทึก คอนเทนท์สำหรับการบันทึกจะมีการเซฟไว้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เราไม่แนะนำให้มีการตัดกำลังไฟออกหรือถอดมีเดียออกในระหว่างการบันทึก 

    • กล้องบันทึกวิดีโอมีการปิดลงไปหรือ การ์ดหน่วยความจำมีการถอดออกในระหว่างที่กำลังมีการเข้าถึง การ์ดหน่วยความจำนั้น ความสมบูรณ์ของข้อมูลในการ์ดนั้นจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์
    • ในบางกรณี ท่านอาจจะสูญเสียข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดของท่านได้
    • ตรวจสอบเสมอว่า ตัวแสดงสถานะ การเข้าถึง เป็น สีเขียว หรือ  OFF ก่อนที่จะปิด กล้องบันทึกวิดีโอหรือถอด การ์ดหน่วยความจำออก