หมายเลข ID หัวข้อ : 00254636 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

จะสามารถทำอะไรได้บ้างในการใช้ ฟังก์ชันเครือข่าย?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  กล้องบันทึกวิดีโอนี้จะทำให้สามารถใช้สิ่งต่อไปนี้ได้ แอปพลิเคชัน Content Browser Mobile

  • การใช้งานจากระยะไกลผ่าน LAN
  • การถ่ายโอนไฟล์ผ่าน LAN
  • การเฝ้าดู วีดีโอผ่าน LAN

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาดูที่ การเชื่อมต่อ อุปกรณ์โดยใช้สาย LAN ในคู่มือ