หมายเลข ID หัวข้อ : 00254650 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

อุปกรณ์เสริมอะไรบ้างที่สามารถเชื่อมต่อกับหัวต่อ MI ได้?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    สำหรับรายละเอียดให้ดูที่ องค์ประกอบระบบ (System Configuration) ในคู่มือ