หมายเลข ID หัวข้อ : 00255573 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

รองรับฟอร์แมทสัญญาณ HDMI ใดได้บ้าง?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    รองรับ HDMI 2.0, 4K 60P YC 4:2:2 10บิต