หมายเลข ID หัวข้อ : 00254615 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

ฟังก์ชัน Gamma display assist คืออะไร?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    Gamma display assist เป็น ฟังก์ชันที่จะทำหน้าที่เป็นตัวนำทางเพื่อให้ได้ ความสว่างที่เหมาะสมในระหว่างการถ่ายภาพ เมื่อใช้ ฟังก์ชัน Gamma display assist โดยตั้ง Target Display ไปที่  HDR(HLG) ในโหมด Custom  วัตถุจะแสดงออกมาด้วย ความสว่างที่สม่ำเสมอที่เหมาะสมในระหว่างการถ่ายภาพ