หมายเลข ID หัวข้อ : 00254059 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการตั้งค่ารหัส PIN / วิธีการยกเลิกรหัส PIN ที่ท่านลืมไปแล้ว (Android TV™ รุ่นปี 2563)

ฉันใส่รหัส PIN เข้าไป แต่เครื่องไม่ยอมรับ

    ข้อสำคัญ: 

    ท่านสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อใช้งานได้ วิธีการตั้งค่า/รีเซ็ตรหัส PIN จะแตกต่างกันไปในแต่ละฟีเจอร์

    สำหรับ X74H / X75H ซีรีส์:

    สำหรับรุ่นอื่น ๆ: