หมายเลข ID หัวข้อ : 00252212 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

การยุติของ Google Play Music

  รุ่นเครื่องของ BRAVIA TV

  43 นิ้ว48/49 นิ้ว50 นิ้ว
  KD-43X7500E
  KD-43X7500F
  KD-43X7500H
  KD-43X8000D
  KD-43X8000E
  KD-43X8000G
  KD-43X8000H
  KD-43X8007H
  KD-43X8200E
  KD-43X8300C
  KD-43X8300D
  KD-43X8301C
  KD-43X8305C
  KD-43X8307C
  KD-43X8308C
  KD-43X8309C
  KD-43X8500C
  KD-43X8500F
  KD-43X8500G
  KD-43X8500H
  KDL-43W755C
  KDL-43W756C
  KDL-43W800C
  KDL-43W800D
  KDL-43W800F
  KDL-43W800G
  KDL-43W802G
  KDL-43W805C
  KDL-43W807C
  KDL-43W808C
  KDL-43W809C
  KDL-43W950C
  KDL-43W950D
  KD-48A9S
  KD-49X7000D
  KD-49X7500E
  KD-49X7500F
  KD-49X7500H
  KD-49X8000C
  KD-49X8000D
  KD-49X8000E
  KD-49X8000G
  KD-49X8000H
  KD-49X8005C
  KD-49X8007H
  KD-49X8200E
  KD-49X8300C
  KD-49X8300D
  KD-49X8301C
  KD-49X8305C
  KD-49X8307C
  KD-49X8308C
  KD-49X8309C
  KD-49X8500C
  KD-49X8500F
  KD-49X8500G
  KD-49X8500H
  KD-49X9000E
  KD-49X9000F
  KD-49X9000G
  KD-49X9500H
  KDL-49W800F
  KDL-49W800G
  KDL-49W802G
  KD-50S8000D
  KDL-50W755C
  KDL-50W756C
  KDL-50W800C
  KDL-50W800D
  KDL-50W805C
  KDL-50W807C
  KDL-50W808C
  KDL-50W809C
  KDL-50W820C
  KDL-50W840C
  KDL-50W950C
  KDL-50W950D

   

  55 นิ้ว60/65/70 นิ้ว75/77/85/98/100 นิ้ว
  KD-55A1
  KD-55A8F
  KD-55A8G
  KD-55A8H
  KD-55A9G
  KD-55A9H
  KD-55S8005C
  KD-55S8500C
  KD-55S8500D
  KD-55S8505C
  KD-55X7000D
  KD-55X7500F
  KD-55X7500H
  KD-55X8000C
  KD-55X8000E
  KD-55X8000G
  KD-55X8000H
  KD-55X8005C
  KD-55X8007H
  KD-55X8077G
  KD-55X8200E
  KD-55X8500C
  KD-55X8500D
  KD-55X8500E
  KD-55X8500F
  KD-55X8500G
  KD-55X8501C
  KD-55X8505C
  KD-55X8507C
  KD-55X8507G
  KD-55X8508C
  KD-55X8509C
  KD-55X8577F
  KD-55X8577G
  KD-55X9000C
  KD-55X9000E
  KD-55X9000F
  KD-55X9000H
  KD-55X9005C
  KD-55X9007H
  KD-55X9300C
  KD-55X9300D
  KD-55X9300E
  KD-55X9305C
  KD-55X9350D
  KD-55X9500E
  KD-55X9500G
  KD-55X9500H
  KD-55X9507G
  KD-55X9507H
  KDL-55W755C
  KDL-55W756C
  KDL-55W800C
  KDL-55W800D
  KDL-55W805C
  KDL-55W807C
  KDL-55W808C
  KDL-55W809C
  KDL-55W820C
  KDL-55W840C
  KD-60X8300F
  KD-65A1
  KD-65A8F
  KD-65A8G
  KD-65A8H
  KD-65A9G
  KD-65A9H
  KD-65S8005C
  KD-65S8500C
  KD-65S8500D
  KD-65S8505C
  KD-65X7500D
  KD-65X7500F
  KD-65X7500H
  KD-65X8000C
  KD-65X8000G
  KD-65X8000H
  KD-65X8007H
  KD-65X8077G
  KD-65X8500C
  KD-65X8500D
  KD-65X8500E
  KD-65X8500F
  KD-65X8500G
  KD-65X8501C
  KD-65X8505C
  KD-65X8507C
  KD-65X8507G
  KD-65X8508C
  KD-65X8509C
  KD-65X8577G
  KD-65X9000C
  KD-65X9000E
  KD-65X9000F
  KD-65X9000H
  KD-65X9005C
  KD-65X9007H
  KD-65X9300C
  KD-65X9300D
  KD-65X9300E
  KD-65X9305C
  KD-65X9350D
  KD-65X9500E
  KD-65X9500G
  KD-65X9500H
  KD-65X9507G
  KD-65X9507H
  KD-65Z9D
  KDL-65W850C
  KDL-65W855C
  KDL-65W857C
  KDL-65W858C
  KDL-65W859C
  KD-70X8300F
  KD-75X7800F
  KD-75X8000G
  KD-75X8000H
  KD-75X8007H
  KD-75X8500C
  KD-75X8500D
  KD-75X8500E
  KD-75X8500F
  KD-75X8500G
  KD-75X8501C
  KD-75X8505C
  KD-75X8507G
  KD-75X9000E
  KD-75X9000F
  KD-75X9000H
  KD-75X9007H
  KD-75X9100C
  KD-75X9400C
  KD-75X9400D
  KD-75X9400E
  KD-75X9405C
  KD-75X9500G
  KD-75X9500H
  KD-75X9507G
  KD-75Z8H
  KD-75Z9D
  KDL-75W850C
  KDL-75W855C
  KD-77A1
  KD-77A9G
  KD-85X8000H
  KD-85X8007H
  KD-85X8500D
  KD-85X8500F
  KD-85X8500G
  KD-85X9000F
  KD-85X9000H
  KD-85X9500G
  KD-85X9507G
  KD-85Z8H
  KD-85Z9G
  KD-98Z9G
  KD-100Z9D