หมายเลข ID หัวข้อ : 00252247 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2021

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลหรือเนื้อหาจาก iPhone เครื่องเก่าโดยใช้ "Xperia Transfer 2"

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 5 II  
  • Xperia 1 II *1
  • Xperia 10 II *1 
  •  สมาร์ทโฟน Xperia วางจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 เป็นต้นไป 

  หมายเหตุ! *1: คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน "Xperia Transfer 2” จาก Google Play  

  วิธีแก้ปัญหา

  แอปพลิเคชัน “Xperia Transfer 2" มีไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลและเนื้อหาจากสมาร์ทโฟนเครื่องเก่า (iPhone / Android) มายัง Xperia เครื่องใหม่ 

  • สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone*2 เครื่องเก่า คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง “Xperia Transfer 2” บน iPhone คุณสามารถเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลและเนื้อหาจาก iPhone เครื่องเก่าโดยปฏิบัติตามขั้นตอนในแอป “Xperia Transfer 2” 
   หมายเหตุ!  *2: iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า
  • “Xperia Transfer 2” ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลภายในแอปพลิเคชันได้ เช่น ข้อมูลคะแนนในแอปเกม คุณอาจย้ายบัญชีเดิมของคุณได้โดยการลงทะเบียนอีกครั้งบน Xperia เครื่องใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปและบริการแต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามผู้พัฒนาแอปและบริการแต่ละรายการ 
  • โปรดอย่าเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลระหว่างกำลังดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล 
  • โปรดตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนทั้งสองเครื่องมีแบตเตอรีมากกว่า 50% ก่อนเริ่มถ่ายโอนข้อมูล

  การถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone

  • iPhone เครื่องเก่าของคุณควรเป็น iOS เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า 
  • คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลใน iPhone เครื่องเก่าผ่านการเชื่อมต่อสายเคเบิล คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลและเนื้อหาที่คืนค่ามาใน iCloud ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi 
  • คุณต้องยกเลิกการลงทะเบียน iMessage บน iPhone เครื่องเก่าเพื่อรับข้อความ SMS/MMS บน Xperia เครื่องใหม่ คุณอาจยกเลิกการลงทะเบียนบน iPhone เครื่องเก่าหรือบนเว็บไซต์ โปรดไปที่หน้าหลักของ Apple Inc. 

  การแก้ปัญหา 

  • โปรดอัปเดตแอป “Xperia Transfer 2” จาก Google Play บนโทรศัพท์ Xperia เครื่องใหม่ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 
  • สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลในแอปพลิเคชัน Message (ข้อความ) คุณต้องตั้งค่า “Xperia Transfer 2” บนโทรศัพท์ Xperia เครื่องใหม่ให้เป็นแอปพลิเคชันข้อความ SMS แรกเริ่มโดยชั่วคราวก่อนเริ่มการถ่ายโอน  

  สำหรับการตั้งค่าให้ “Xperia Transfer 2” เป็นแอปพลิเคชัน SMS เริ่มต้นชั่วคราวบน Xperia เครื่องใหม่ 

  1. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) Apps & notifications (แอปและการแจ้งเตือน) > Default apps (แอปเริ่มต้น) > SMS app (แอปข้อความ SMS) 
  2. ตั้งให้ “Xperia Transfer 2” เป็นแอปพลิเคชันข้อความ SMS เริ่มต้น 

  หลังจากถ่ายโอนข้อมูลแล้ว คุณสามารถตั้งให้แอปส่งข้อความโปรดเป็นแอปเริ่มต้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนใน “Xperia Transfer 2” หากคุณไม่สามารถตรวจดูข้อมูลข้อความบน Xperia เครื่องใหม่แม้ว่าจะถ่ายโอนข้อมูลแล้ว ให้เลือกแอปส่งข้อความโปรดอีกครั้งผ่านการตั้งค่าใน “Apps & notifications (แอปและการแจ้งเตือน)”  

  การถ่ายโอนผ่านการเชื่อมต่อสายเคเบิล

  • หาก “Xperia Transfer 2” ค้างอยู่ในหน้าจอเตรียมการ โปรดยกเลิกการดำเนินการหนึ่งครั้ง แล้วเริ่มใช้งาน “Xperia Transfer 2” ใหม่ตั้งแต่แรก 

  การถ่ายโอนจาก iCloud

  • คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบน Xperia เครื่องใหม่โดยใช้ Wi-Fi 
  • คุณต้องซิงก์ iPhone กับ iCloud 
  • หากบัญชี iCloud ของคุณจะถูกล็อก ให้ติดต่อหน้าการสนับสนุนของ Apple