หมายเลข ID หัวข้อ : 00252606 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2020

ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้ในหูฟัง Truly Wireless ของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หน้านี้จะช่วยให้ท่านแก้ปัญหาเมื่อระดับเสียงของหูฟัง Truly Wireless ไม่สามารถปรับได้

  รูปภาพของ WF-1000X รูปภาพของ WF-1000XM3 รูปภาพของ WF-H800 รูปภาพของ WF-SP700N รูปภาพของ WF-SP800N รูปภาพของ WF-SP900 รูปภาพของ WF-XB700

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจดูว่าท่านสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้หูฟังได้หรือไม่:

   WF-1000X
   สำหรับรุ่นนี้ไม่มีการควบคุมในหูฟังที่จะทำให้ท่านปรับ ระดับเสียงได้
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.

   WF-1000XM3
   เปิดแอป Sony | Headphones Connect กำหนดฟังก์ชัน Volume Control ให้กับด้านซ้ายของทัชเซนเซอร์ และจากนั้นใช้ทัชเซนเซอร์ทำการปรับระดับเสียง

   • ถ้าต้องการเพิ่มระดับเสียง ให้แตะทัชเซนเซอร์หนึ่งครั้ง
   • ถ้าต้องการลดระดับเสียง ให้กดทัชเซนเซอร์ไว้อย่างต่อเนื่อง

   คำชี้แนะ: ถ้าต้องการเปลี่ยนการกำหนดหน้าที่ให้ทัชเซนเซอร์ ให้อ้างอิงกับส่วนของ การกำหนดฟังก์ชันการปรับระดับเสียงการเล่นให้กับทัชเซนเซอร์ของหูฟัง ในหัวข้อ ไม่สามารถปรับระดับเสียงของหูฟังได้ .
   หมายเหตุ: ถ้าต้องการกำหนดฟังก์ชัน Volume Control ให้กับทัชเซนเซอร์จะต้องใช้แอป Sony | Headphones Connect เวอร์ชัน 6.0.0 (หรือที่ใหม่กว่า) และหูฟังที่มีเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ 2.0.2 (หรือที่ใหม่กว่า)
   ดาวน์โหลดอัปเดตต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี

   WF-H800
   กดปุ่มตัวทางด้านซ้ายเพื่อปรับระดับเสียง

   • ถ้าต้องการเพิ่มระดับเสียงให้กดปุ่มตัวทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งในระหว่างที่เล่นเพลงเพื่อเพิ่มระดับเสียงขึ้น 1 ขั้น
   • ถ้าต้องการลดระดับเสียงให้กดค้างปุ่มตัวทางด้านซ้ายในระหว่างที่เล่นเพลงเพื่อลดระดับเสียงลงอย่างต่อเนื่อง ปล่อยปุ่มเมื่อระดับเสียงที่ต้องการ

   WF-SP700N
   สำหรับรุ่นนี้ไม่มีการควบคุมในหูฟังที่จะทำให้ท่านปรับ ระดับเสียงได้
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.

   WF-SP800N
   เปิดแอป Sony | Headphones Connect กำหนดฟังก์ชัน Volume Control ให้กับด้านซ้ายของทัชเซนเซอร์ และจากนั้นใช้ทัชเซนเซอร์ทำการปรับระดับเสียง

   • ถ้าต้องการเพิ่มระดับเสียง ให้แตะทัชเซนเซอร์หนึ่งครั้ง
   • ถ้าต้องการลดระดับเสียง ให้กดทัชเซนเซอร์ไว้อย่างต่อเนื่อง

   คำชี้แนะ: ถ้าต้องการเปลี่ยนการกำหนดหน้าที่ให้ทัชเซนเซอร์ ให้อ้างอิงกับส่วนของ การกำหนดฟังก์ชันการปรับระดับเสียงการเล่นให้กับทัชเซนเซอร์ของหูฟัง ในหัวข้อ ไม่สามารถปรับระดับเสียงของหูฟังได้ .
   หมายเหตุ: ถ้าต้องการกำหนดฟังก์ชัน Volume Control ให้กับทัชเซนเซอร์จะต้องใช้แอป Sony | Headphones Connect เวอร์ชัน 6.0.0 (หรือที่ใหม่กว่า)

   WF-SP900
   แตะที่เซนเซอร์เพื่อทำการปรับระดับเสียง

   • ถ้าต้องการเพิ่มระดับเสียงให้แตะที่ตัวเซนเซอร์บนตัวทางด้านขวาสองครั้งอย่างเร็ว
   • ถ้าต้องการลดระดับเสียงให้แตะที่ตัวเซนเซอร์บนตัวทางด้านซ้ายสองครั้งอย่างเร็ว
    คำชี้แนะ: แตะอย่างต่อเนื่องที่ตัวเซนเซอร์บนตัวด้านขวาหรือซ้ายมากกว่าสองครั้งเพื่อปรับระดับเสียงให้เพิ่มหรือลดอย่างต่อเนื่อง

   หมายเหตุ: หูฟังเหล่านี้มีฟังก์ชันที่จะล็อกการแตะตัวเซนเซอร์เพื่อป้องกันการสั่งงานระดับเสียงโดยไม่ได้ตั้งใจ
   ถ้าต้องการเปิดตัวเซนเซอร์นี้ ให้อ้างอิงกับส่วนของ การป้องกันการสั่งงานระดับเสียงโดยไม่ได้ตั้งใจ ของ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

   WF-XB700
   กดปุ่มตัวทางด้านซ้ายเพื่อปรับระดับเสียง

   • ถ้าต้องการเพิ่มระดับเสียงให้กดปุ่มตัวทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งในระหว่างที่เล่นเพลงเพื่อเพิ่มระดับเสียงขึ้น 1 ขั้น
   • ถ้าต้องการลดระดับเสียงให้กดค้างปุ่มตัวทางด้านซ้ายในระหว่างที่เล่นเพลงเพื่อลดระดับเสียงลงอย่างต่อเนื่อง ปล่อยปุ่มเมื่อระดับเสียงที่ต้องการ
   ระดับเสียงสามารถปรับแต่งได้
   ปัญหาเกิดจากข้อจำกัดในข้อมูลจำเพาะหรือการตั้งค่าของชุดหูฟังเอง
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.
  2. ตรวจดูว่าท่านสามารถปรับระดับเสียงของหูฟังโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ได้หรือไม่:

   WF-1000X
   ถ้าต้องการปรับระดับเสียงโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ให้ขยับแถบเลื่อนที่ด้านขวาของไอคอนลำโพงในแท็บ Status

   WF-1000XM3
   ถ้าต้องการปรับระดับเสียงโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ให้ขยับแถบเลื่อนที่ด้านขวาของไอคอนลำโพงในแท็บ Status

   WF-H800
   ถ้าต้องการปรับระดับเสียงโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ให้ขยับแถบเลื่อนที่ด้านขวาของไอคอนลำโพงในแท็บ Status

   WF-SP700N
   ถ้าต้องการปรับระดับเสียงโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ให้ขยับแถบเลื่อนที่ด้านขวาของไอคอนลำโพงในแท็บ Status

   WF-SP800N
   ถ้าต้องการปรับระดับเสียงโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ให้ขยับแถบเลื่อนที่ด้านขวาของไอคอนลำโพงในแท็บ Status

   WF-SP900
   ถ้าต้องการปรับระดับเสียงโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ให้ขยับแถบเลื่อนที่ด้านขวาของไอคอนลำโพงในแท็บ Status

   WF-XB700
   หูฟังเหล่านี้ไม่รองรับแอป Sony | Headphones Connect
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   ระดับเสียงสามารถปรับแต่งได้
   ท่านสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect ได้
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
  3. ตรวจดูว่าท่านสามารถปรับระดับเสียงโดยการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้หรือไม่:
   ลองทำการปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับวิธีการปรับระดับเสียง ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์หรือเว็บไซต์สนับสนุนของอุปกรณ์นั้น
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยระดับเสียงอาจจะไม่ตรงกับของหูฟังได้ ถ้าหากท่านไม่สามารถปรับระดับเสียงที่ต้องการโดยการใช้ระดับเสียงของหูฟังเพียงอย่างเดียว ให้ปรับระดับเสียงของทั้งหูฟังและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย

   ระดับเสียงสามารถปรับแต่งได้
   ท่านอาจจะต้องปรับระดับเสียงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือสถานการณ์
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4.
  4. ตรวจดูว่าท่านสามารถปรับระดับเสียงโดยการใช้แอปนี้ได้หรือไม่:
   ถ้าแอปที่ท่านใช้อยู่มี การใช้งานปรับระดับเสียง ให้ลองทำการปรับระดับเสียงโดยการใช้การตั้งค่านั้น

   ระดับเสียงสามารถปรับแต่งได้
   ปัญหาเกิดจากการตั้งค่าระดับเสียงในแอปนั้น
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนที่ 5.
  5. ตรวจดูว่าท่านสามารถปรับระดับเสียงได้หรือไม่ หลังการรีเซ็ตหูฟังนั้น:
   ให้อ้างอิงจากสิ่งต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตหูฟัง

   หมายเหตุ: สำหรับรุ่น WF-SP900 ให้รีสตาร์ทหูฟังและตรวจดูว่าหูฟังเปิดขึ้นมาหรือไม่

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   ระดับเสียงสามารถปรับแต่งได้
   ปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนที่ 6.
  6. ตรวจดูว่าท่านสามารถปรับระดับเสียงได้หรือไม่ หลังการรีเซ็ตหูฟังนั้น:
   ให้อ้างอิงจากสิ่งต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตหูฟัง
   หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์เพลง ข้อมูลที่ติดตั้งมาก่อน ฯลฯ) ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักของหูฟังจะถูกลบออกไป

   WF-1000XM3

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   • รีเซ็ตชุดหูฟังเพื่อกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการรีเซ็ตหูฟัง ให้ดูที่ส่วนของ การรีเซ็ตชุดหูฟัง ในหัวข้อ วิธีการรีเซ็ต ชุดหูฟัง
   ระดับเสียงสามารถปรับแต่งได้
   ปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่หน้าแรกของ คู่มือการแก้ปัญหาของหูฟัง