หมายเลข ID หัวข้อ : 00249252 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020

อุปกรณ์ไม่ทำ การชาร์จไฟเมื่อเชื่อมต่อกับ พอร์ต USB-B ของ SA-Z1

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ระบบลำโพง (Speaker System) นี้มี พอร์ต USB-B หนึ่งอัน แต่มาตรฐานพอร์ต USB-B นี้ไม่ได้มีฟังก์ชันการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์แต่อย่างใด ซึ่งก็คือ ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ อุปกรณ์โดยใช้ สาย USB (USB-C/USB-B) ที่ให้มา อุปกรณ์นั้นจะทำการชาร์จไฟไม่ได้