หมายเลข ID หัวข้อ : 00248230 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/07/2020

ด้านขวาของชุดหูฟังใช้ทำอะไร? (WF-XB700)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ท่านสามารถสนทนาโดยใช้ไมโครโฟนทางด้านซ้ายของหูฟังเท่านั้น ด้านขวาจะใช้สำหรับฟังก์ชัน Sidetone เท่านั้น

    หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Sidetone เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้การสนทนาด้วยหูฟังง่ายขึ้น ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ไมโครโฟนของหูฟังในการรับเสียงและเล่นเสียงพูดของท่านอย่างเป็นธรรมชาติ