หมายเลข ID หัวข้อ : 00249769 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2021

การแก้ปัญหาเรื่องเสียงของหูฟัง Truly Wireless เช่น เมื่อไม่มีเสียง หรือได้ยินเสียงเพียงด้านเดียว

  หน้านี้จะแสดงวิธีการแก้ไขสำหรับปัญหาหูฟัง Truly Wireless ไม่มีเสียง มีเสียงออกมาเพียงด้านเดียว

  รูปภาพของ WF-1000X รูปภาพของ WF-1000XM3 รูปภาพของ WF-H800 รูปภาพของ WF-SP700N รูปภาพของ WF-SP800N รูปภาพของ WF-SP900 รูปภาพของ WF-XB700

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  การอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำการอัปเดตก่อนที่จะไปทำในขั้นตอนถัดไป

  WF-SP900

  สถานการณ์ต่อไปนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหา ทำความสะอาดแผ่นตาข่ายด้วยน้ำประปาที่ไหลเบา ๆ

  • วัสดุแปลกปลอม (เช่นขี้หู) มีการเกาะในส่วนต่าง ๆ ของหูฟัง
  • น้ำเข้าไปด้านในของส่วนต่าง ๆ ของหูฟัง
  • สำหรับวิธีการดูแลและทำความสะอาด เครื่องเล่น หลังการเล่นกีฬา (ว่ายน้ำหรือการวิ่ง ฯลฯ) ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  หมายเหตุ: ถ้ามี "Unfortunately, there currently are no downloads for this product (ขออภัย ไม่มีดาวน์โหลดให้กับ ผลิตภัณฑ์นี้ในตอนนี้)” แสดงขึ้นมาในหน้าดาวน์โหลด ให้ไปในขั้นตอนถัดไป

  วิธีแก้ปัญหา

  1. ไฟแสดงสถานะกำลังไฟกะพริบหรือไม่เมื่อท่านถอดหูฟังออกจากตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟ?
   รูปภาพแสดงตัวแสดงสถานะของ WF-1000X กะพริบ รูปภาพแสดงตัวแสดงสถานะของ WF-1000XM3 กะพริบ รูปภาพแสดงตัวแสดงสถานะของ WF-H800 กะพริบ รูปภาพแสดงตัวแสดงสถานะของ WF-SP700N กะพริบ รูปภาพแสดงตัวแสดงสถานะของ WF-SP800N กะพริบ รูปภาพแสดงตัวแสดงสถานะของ WF-SP900 กะพริบ รูปภาพแสดงตัวแสดงสถานะของ WF-XB700 กะพริบ

   ตัวแสดงสถานะกะพริบ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
   ตัวแสดงสถานะไม่กะพริบ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.
  2. หลังการชาร์จไฟหูฟังเปิดขึ้นมาและมีเสียงหรือไม่?
   เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC และจากนั้นใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการชาร์จไฟให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟและ หูฟังเรียบร้อยแล้ว

   หูฟังมีเสียงออกมา
   ปัญหาเกิดจากระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ต่ำในชุดหูฟังเอง
   หูฟังเปิดขึ้นมาได้ แต่ไม่มีเสียง

   WF-1000X:
   ถ้าไม่มีเสียงออกจากตัวทางด้านขวา ให้อ้างอิงกับหัวข้อ เสียงตัดหายหรือไม่มีเสียงออกมาจากตัวทางด้านขวาของหูฟัง
   ถ้า เอียร์บัดทั้งสองไม่มีเสียง หรือถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   WF-1000XM3:
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   WF-H800:
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   WF-SP700N:
   ถ้าไม่มีเสียงออกจากตัวทางด้านขวา ให้อ้างอิงกับหัวข้อ เสียงตัดหายหรือไม่มีเสียงออกมาจากตัวทางด้านขวาของหูฟัง
   ถ้า เอียร์บัดทั้งสองไม่มีเสียง หรือถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   WF-SP800N:
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   WF-SP900:
   ถ้าไม่มีเสียงออกมาจากตัวทางด้านขวา ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ตัวทางด้านขวาของ WF-SP900 ไม่มีเสียงออกมา
   ถ้า เอียร์บัดทั้งสองไม่มีเสียง หรือถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   WF-XB700:
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.

   หูฟังไม่เปิดขึ้นมา
   หูฟังอาจจะไม่มีการชาร์จไฟอย่างถูกต้อง
   ให้อ้างอิงถึงหัวข้อ การแก้ปัญหาเรื่องหูฟัง Truly Wireless ไม่ทำการชาร์จไฟ
  3. หูฟังมีเสียงออกมาหรือไม่เมื่อท่านเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์เครื่องเล่นเข้าไปใหม่?
   ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้

   2. เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ อุปกรณ์เครื่องเล่น

   หูฟังมีเสียงออกมา
   มีปัญหาการเชื่อมต่อชั่วคราวกับอุปกรณ์เครื่องเล่น
   ไม่มีหูฟังไม่มีเสียงออกมา
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4.
  4. หูฟังมีเสียงออกมาหรือไม่เมื่อท่านเพิ่มระดับเสียงในหูฟังหรืออุปกรณ์เครื่องเล่น?

   หูฟังมีเสียงออกมา
   ปัญหาเกิดจากระดับเสียงที่ต่ำ ปรับระดับเสียงให้อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม
   ไม่มีหูฟังไม่มีเสียงออกมา
   ไปที่ขั้นตอนที่ 5.
  5. หูฟังเปิดมีเสียงออกมาหรือไม่หลังการรีเซ็ต?
   อ้างอิงกับต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตหูฟัง

   หมายเหตุ: สำหรับ WF-SP900 ให้รีสตาร์ทหูฟังและดูว่าหูฟังเปิดขึ้นมาหรือไม่

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   หูฟังมีเสียงออกมา
   ปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง
   ไม่มีหูฟังไม่มีเสียงออกมา
   ไปที่ขั้นตอนที่ 6.
  6. หูฟังมีเสียงออกมาหรือไม่หลังจากที่รีเซ็ตและจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องเล่น?
   อ้างอิงกับต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตหูฟัง

   หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์เพลง ข้อมูลที่ติดตั้งมาก่อน ฯลฯ) ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักของหูฟังจะถูกลบออกไป

   WF-1000XM3

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   • รีเซ็ตชุดหูฟังเพื่อกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน ดูที่ส่วนของ การรีเซ็ตชุดหูฟัง ในหัวข้อ วิธีการรีเซ็ตชุดหูฟัง
   หูฟังมีเสียงออกมา
   มีปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน เช่นการตัดการเชื่อมต่อของ การจับคู่ Bluetooth
   ไม่มีหูฟังไม่มีเสียงออกมา
   ไปที่ขั้นตอนที่ 7.
  7. หูฟังให้เสียงออกมาหรือไม่ เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่นอันอื่น?
   เชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปเช่น สมาร์ทโฟน หรือเครื่องเล่น Walkman®

   หูฟังมีเสียงออกมา
   อาจจะมีปัญหากับอุปกรณ์เครื่องเล่นท่านเชื่อมต่อกับหูฟังก่อนหน้านี้
   ไม่มีหูฟังไม่มีเสียงออกมา
   หูฟังนั้นอาจจะทำงานผิดปกติ อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม แล้ว

  ไปที่หน้าแรกของ คู่มือการแก้ปัญหาของหูฟัง