หมายเลข ID หัวข้อ : 00249774 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2020

การแก้ปัญหาการจับคู่ของ Bluetooth สำหรับหูฟัง Truly Wireless

  หน้านี้จะแสดงขั้นตอนการแก้ไขในปัญหาเรื่องการจับคู่ Bluetooth ของหูฟัง Truly Wireless

  รูปภาพของ WF-1000X รูปภาพของ WF-1000XM3 รูปภาพของ WF-H800 รูปภาพของ WF-SP700N รูปภาพของ WF-SP800N รูปภาพของ WF-SP900 รูปภาพของ WF-XB700

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ให้ตรวจเช็คดูสถานะของไฟแสดงสถานะเมื่อท่านเปิดชุดหูฟังขึ้นมาหลังการรีเซ็ต
   ตำแหน่งและสีของไฟเพาเวอร์แตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์
   รูปตัวแสดงสถานะ WF-1000X กะพริบ รูปตัวแสดงสถานะ WF-1000XM3 กะพริบ รูปตัวแสดงสถานะ WF-H800 กะพริบ รูปตัวแสดงสถานะ WF-SP700N กะพริบ รูปตัวแสดงสถานะ WF-SP800N กะพริบ รูปตัวแสดงสถานะ WF-SP900 กะพริบ รูปตัวแสดงสถานะ WF-XB700 กะพริบ
   เมื่อท่านรีเซ็ตชุดหูฟัง เครื่องจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานและข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบหายไป

   หมายเหตุ สำหรับ WF-SP900 :
   ข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์เพลง ข้อมูลที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน ฯลฯ) ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องเล่นจะถูกลบออกไป ก่อนทำการรีเซ็ต ให้ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่สำคัญใด ๆไว้

   อ้างอิงกับต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ต ชุดหูฟัง

   WF-1000XM3

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   • รีเซ็ตชุดหูฟังเพื่อกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน ดูที่ส่วนของ การรีเซ็ตชุดหูฟัง ในหัวข้อ วิธีการรีเซ็ตชุดหูฟัง
   ไฟสีน้ำเงินกะพริบสลับกับสีแดง / ไฟสีน้ำเงินกะพริบชุดละสองครั้ง
   ชุดหูฟังจะถูกรีเซ็ตและอยู่ในโหมดการจับคู่ของ Bluetooth
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.
   ตัวแสดงสถานะกะพริบสองครั้ง และจากนั้นดับลงไป
   ชุดหูฟังเปิดขึ้นมาโดยไม่มีการรีเซ็ต
   ทำการรีเซ็ตชุดหูฟังนั้นอีกครั้ง
   ไม่กะพริบ
   อาจจะไม่สามารถชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง
   อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
   การแก้ปัญหาเรื่องทำไมหูฟัง Truly Wireless ไม่ชาร์จไฟ
  2. ท่านสามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้สำเร็จหรือไม่ หลังดำเนินการต่อไปนี้ตามลำดับ?

   1. การลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
    วิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน

   2. ทำการจับคู่อีกครั้ง
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

   การจับคู่ทำได้สำเร็จ
   ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่น เช่นการจับคู่ของ Bluetooth ถูกตัดการเชื่อมต่อออกไป
   การจับคู่ไม่สำเร็จ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
  3. ท่านสามารถทำการจับคู่ Bluetooth กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้เป็นปกติหรือไม่?
   ถ้าหากท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่อง Walkman หรืออุปกรณ์อื่น ให้ลองเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังนี้ผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth

   การจับคู่ทำได้สำเร็จ
   ตัวเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อในตอนแรกอาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติ ให้พิจารณาตรวจเช็คเครื่องเล่นนั้นดู
   การจับคู่ไม่สำเร็จ
   หูฟังนั้นอาจจะทำงานผิดปกติ อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม

  ไปที่หน้าแรกของ คู่มือการแก้ปัญหาของหูฟัง