หมายเลข ID หัวข้อ : 00249759 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2020

การแก้ปัญหาเรื่องหูฟัง Truly Wireless ไม่เปิดขึ้นมา

  หน้านี้จะแสดงวิธีการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาการจับคู่ของ Truly Wireless ไม่เปิดขึ้นมา

  รูปภาพของ WF-1000X รูปภาพของ WF-1000XM3 รูปภาพของ WF-H800 รูปภาพของ WF-SP700N รูปภาพของ WF-SP800N รูปภาพของ WF-SP900 รูปภาพของ WF-XB700

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ไฟแสดงสถานะกำลังไฟกะพริบหรือไม่เมื่อท่านถอด หูฟังออกจากตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟ?

   ตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
   หูฟังเปิดได้เป็นปกติ
   ไฟสีน้ำเงินกะพริบสลับกับสีแดง หรือไฟสีน้ำเงินกะพริบชุดละสองครั้ง
   หูฟังอยู่ในโหมดการจับคู่ Bluetooth
   สิ่งนี้จะเกิดในครั้งแรกที่ใช้หูฟัง หรือเมื่อเปิดขึ้นมาหลังการรีเซ็ต เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ
   ไฟสีน้ำเงินไม่ติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.
  2. ในระหว่างการชาร์จไฟตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟติดสว่างหรือไม่?
   เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC และจากนั้นใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการชาร์จไฟให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟและหูฟังเรียบร้อยแล้ว

   ตัวแสดงสถานะติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
   ตัวแสดงสถานะไม่ติดสว่าง
   หูฟังอาจจะไม่มีการชาร์จไฟอย่างถูกต้อง
   ให้อ้างอิงถึงหัวข้อ การแก้ปัญหาเรื่องหูฟัง Truly Wireless ไม่ทำการชาร์จไฟ
  3. หลังการชาร์จไฟ หูฟังเปิดขึ้นมาหรือไม่?

   หูฟังเปิดขึ้นมา
   ปัญหาเกิดจากระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ต่ำในชุดหูฟังเอง
   หูฟังไม่เปิดขึ้นมา
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4.
  4. หูฟังเปิดขึ้นมาหรือไม่หลังการรีเซ็ต?
   อ้างอิงกับต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตหูฟัง

   หมายเหตุ: สำหรับ WF-SP900 ให้รีสตาร์ทหูฟังและดูว่าหูฟังเปิดขึ้นมาหรือไม่

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   หูฟังเปิดขึ้นมา
   ปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง
   หูฟังไม่เปิดขึ้นมา
   ไปที่ขั้นตอนที่ 5.
  5. หูฟังเปิดขึ้นมาหรือไม่หลังการรีเซ็ต?
   อ้างอิงกับต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตหูฟัง

   หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์เพลง ข้อมูลที่ติดตั้งมาก่อน ฯลฯ) ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักของหูฟังจะถูกลบออกไป

   WF-1000XM3

   WF-H800

   WF-SP800N

   WF-XB700

   • รีเซ็ตชุดหูฟังเพื่อกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน ดูที่ส่วนของ การรีเซ็ตชุดหูฟังในหัวข้อ วิธีการรีเซ็ตชุดหูฟัง
   หูฟังเปิดขึ้นมา
   ปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง
   หูฟังไม่เปิดขึ้นมา
   หูฟังนั้นอาจจะทำงานผิดปกติ อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม

  ไปที่หน้าแรกของ คู่มือการแก้ปัญหาของหูฟัง