หมายเลข ID หัวข้อ : 00250748 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/09/2020

ทำไมเสียงที่บันทึกไว้ถึงเบามากเมื่อเปิด Google Voice Match?

ทำไมระดับเสียงของไมค์จึงต่ำมากเมื่อทำการบันทึกวิดีโอ?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 10 II

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ (เวอร์ชัน 59.0.A.6.24 หรือที่สูงกว่า)

  กรุณาลองทำการ อัปเดต ซอฟต์แวร์ ถ้าหากท่านได้รับการแจ้งเตือนของการออกซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่

  หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์ จะมีการออกมาในเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบกิจการ ตลาด ภูมิภาค หรือประเทศนั้นๆ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถให้วันที่ที่แน่นอนว่าเมื่อใดจะมี การอัปเดตให้สำหรับอุปกรณ์ของท่าน 

  การแก้ปัญหาชั่วคราวก่อน การอัปเดตซอฟต์แวร์

  ถ้าหากท่านพบว่าเสียงที่บันทึกไว้ใน การบันทึกวิดีโอต่ำมากเมื่อเปิด Google Voice Match ให้ลองทำการปิด Voice Match เมื่อท่านทำ การบันทึกวิดีโอ

  การปิด Google Voice Match

  1. หาและแตะที่ Settings > Google > Account services > Search, Assistant and Voice > Voice > Voice Match
  2. แตะที่ Ok Google เพื่อทำการปิด