หมายเลข ID หัวข้อ : 00247036 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ความแตกต่างระหว่างโหมด "ห้ามรบกวน" และโหมด "โฟกัส" คืออะไร

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1 II
  • Xperia 10 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ2 Premium
  • Xperia XZ3

  วิธีแก้ปัญหา

  ทั้งโหมด "ห้ามรบกวน" และโหมด "โฟกัส" สามารถควบคุมการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเฉพาะ เมื่อโหมดต่าง ๆ กำลังปิดกั้นการแจ้งเตือน เคลียร์การแจ้งเตือนที่เปิดอยู่ออกจากแอปพลิเคชันเฉพาะ และหยุดการแจ้งเตือนเพิ่มเติมใด ๆ จากการแสดงขึ้นมาได้

  นอกจากนี้โหมด "โฟกัส" จะปิดกั้นแอปที่กระทำการเปิดโดยไม่ตั้งใจ เมื่อเปิดโหมด "โฟกัส" คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด ๆ และจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเฉพาะที่เลือกไว้ในการตั้งค่า