หมายเลข ID หัวข้อ : 00251943 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

เสียงของ Xperia ได้รับการปรับแต่งด้วยความร่วมมือกับ Sony Pictures Entertainment และ Sony Music Entertainment

การปรับทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร และผู้ใช้จะได้รับประโยชน์อย่างไร

    วิธีแก้ปัญหา

    การปรับ SPE*1  สามารถใช้งานได้สำหรับ Dolby Atmos คุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางหลายมิติด้วยการปรับนี้

    การปรับ SME*2 สามารถใช้งานได้สำหรับเสียงทั้งหมด การปรับนี้จะจำลองคุณภาพเสียงในแบบที่ศิลปินตั้งใจไว้ เช่น การวางตำแหน่งเสียงร้องและเครื่องดนตรีต่างๆ

    *1: SPE: Sony Pictures Entertainment

    *2: SME: Sony Music Entertainment