หมายเลข ID หัวข้อ : 00251945 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2020

มีการปรับปรุงใดบ้างที่ได้ดำเนินการกับระบบเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำโพงคู่ซ้ายขวา เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ (Xperia 1 II)

มีการปรับปรุงใดบ้างในระบบเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำโพงคู่ซ้ายขวา / มีการปรับปรุงใดบ้างในลำโพงคู่ซ้ายขวาของ Xperia 1 II

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1 II

  วิธีแก้ปัญหา

  มีการดำเนินการปรับปรุงดังต่อไปนี้กับระบบเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำโพงคู่ซ้ายขวาของ Xperia 1 II

  • ปรับปรุงระดับแรงดันเสียง
  • ขยายช่วงเสียงเบส
  • ปรับปรุงสมดุลของระบบสเตอริโอ