หมายเลข ID หัวข้อ : 00246321 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2021

ประกาศให้ทราบถึงโปรแกรมการเปลี่ยนสำหรับการ์ดหน่วยความจำ SD รุ่น SF-M series SF-M series TOUGH specification และ SF-G series TOUGH specification ที่ได้รับผลกระทบ

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  เราพบปัญหาการ์ดหน่วยความจำ SD ในบางรุ่นของ SF-M series SF-M series TOUGH specification และ SF-G series TOUGH specification ข้อมูลที่ถูกบันทึกลงในการ์ด อาจได้รับเสียหาย หรือ ข้อมูลอาจถูกบันทึกอย่างไม่ถูกต้องบนการ์ดหน่วยความจำ จะเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพวีดีโอเคลื่อนไหวด้วยกล้อง* ที่ใช้งานร่วมกันได้กับคลาสความเร็ววิดีโอ (Video Speed Class) ที่ได้ระบุไว้
  * กล้องที่ใช้งานร่วมกับคลาสความเร็ววิดีโอ (Video Speed Class) V60 / V90 ฯลฯ ตามคำแนะนำของสื่อบันทึก

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เรากำลังเตรียมการใช้โปรแกรมการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการ์ดหน่วยความจำ SD ที่ได้รับผลกระทบนี้

  * เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ที่ยังมีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน การบริการของเราบางอย่างอาจได้รับผลกระทบ แม้ว่าเราจะพยายามลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่ความล่าช้าก็ยังอาจเกิดขึ้นได้


  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือของคุณในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

  [รุ่นที่อยู่ในขอบข่าย]
    “SF-M ซีรีส์” การ์ดหน่วยความจำ (“SF-M series” Memory Cards)

  • SF-M64 **
  • SF-M128 **
  • SF-M256 **

  ** การ์ดหน่วยความจำที่อยู่ในขอบข่าย จะระบุรายละเอียดบนด้านหน้าของการ์ดคือ “V60” “R: 277 MB/s” และ “W: 150MB/s”

     “SF-M series TOUGH specification” การ์ดหน่วยความจำ (“SF-M series TOUGH specification” Memory Cards)

  • SF-M64T
  • SF-M128T
  • SF-M256T

  “SF-G series TOUGH specification” การ์ดหน่วยความจำ (“SF-M series TOUGH specification” Memory Cards)

  • SF-G32T
  • SF-G64T
  • SF-G128T

  [วิธีระบุการ์ดหน่วยความจำ SD ที่ได้รับผลกระทบ]
  SF-M series: 
  การ์ดที่อยู่ในขอบข่าย จะระบุรายละเอียดบนด้านหน้าของการ์ดคือ (V60) “R:277MB/s และ W:150MB/s” การตรวจสอบว่าการ์ดของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้มองหาเครื่องหมายดอกดาว (*) ที่มุมซ้ายล่างด้านหลังของการ์ด
  หากการ์ดของท่านไม่มีเครื่องหมายดอกดาว (*) การ์ดของท่านนั้นจะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

  SF-M series TOUGH specification: 
  การตรวจสอบว่าการ์ดของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้มองหาเครื่องหมายดอกดาว (*) ที่มุมซ้ายล่างด้านหลังของการ์ด
  หากการ์ดของท่านไม่มีเครื่องหมายดอกดาว (*) การ์ดของท่านนั้นจะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

  SF-G series TOUGH specification: 
  การตรวจสอบว่าการ์ดของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้มองหาเครื่องหมายดอกดาว (*) และ ตัวอักษร/ตัวเลข ที่มุมด้านล่างที่ด้านหลังของการ์ด 
  หากการ์ดของท่านไม่มีเครื่องหมายดอกดาว (*) และมีตัวอักษร/ตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย “TV” การ์ดของท่านนั้นจะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้
  (หากการ์ดของท่านมีตัวอักษร/ตัวเลขขึ้นต้นด้วย “TR” หรือ "DV" (อัปเดตเมื่อ 25 มีนาคม 2564) หรือมีเครื่องหมายดอกดาว (*) การ์ดของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้)


  [การแก้ปัญหา]
  เราเสนอการเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ SD ที่ได้รับผลกระทบนี้ให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 จนถึง 31 มีนาคม 2565

  หากท่านมีการ์ดหน่วยความจำ SD ที่ได้รับผลกระทบนี้ โปรดกรุณาติดต่อศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน สำหรับที่อยู่ศูนย์บริการ Sony มีอยู่ที่หน้าศูนย์บริการ

  สำคัญ: เราไม่สามารถถ่ายโอนเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ด้านใน จากการ์ดหน่วยความจำ SD ที่ได้รับผลกระทบของท่านไปยังการ์ดที่มีการทดแทนให้ เมื่อท่านจะส่งการ์ดเพื่อทำการเปลี่ยน โปรดคัดลอกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในการ์ดของท่านไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะลบเนื้อหาข้อมูลออกจากการ์ดของท่าน