หมายเลข ID หัวข้อ : 00263776 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2021

ภาพนิ่ง/ วิดีโอ ขนาด 21:9 ในการตั้งค่ากล้องจะสามารถขยายมุมองศาการมองเห็นได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    วิธีแก้ปัญหา

    ไม่ได้ จะเป็นเพียงการตัดด้านบนสุดและล่างในโหมด 4:3 หรือ 16:9 ออกเท่านั้น แต่ท่านจะยังคงดู ภาพถ่ายของท่านแบบเต็มได้ในหน้าจอขนาดใหญ่ 21:9