หมายเลข ID หัวข้อ : 00245886 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2020

วิธีการดูแลรักษาหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้ามีวัสดุแปลกปลอม (เช่นขี้หู) เกาะอยู่ใน เอียร์บัด อาจจะไม่มีเสียงออกมา หรือ ระดับเสียงอาจจะต่ำกว่าปกติ ถ้าหากเป็นเช่นนี้ ให้ตรวจสอบดูตาข่ายของเอียร์บัด (ส่วนที่เสียงออกมา) และทำความสะอาด
  หมายเหตุ: เราแนะนำให้ดูและ หูฟังนี้เป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของวัสดุแปลกปลอม

  วิธีการดูแล หูฟังของท่าน

  1. ถือตัวเครื่องคว่ำหน้าลง บิดและหมุนตัวเอียร์บัดออก
   หมายเหตุ: ห้ามจิกที่ปลายของตัวเอียร์บัดในตอบถอดออก

  2. ทำความสะอาดตาข่ายของเอียร์บัด (ส่วนที่เสียงออกมา) ด้วยผ้าที่ชุ่มน้ำและบิดให้แห้ง เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ขี้หู หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะสะสมอยู่ ระวังที่จะไม่ไปกดสิ่งสกปรกหรือเศษเล็กเศษน้อยนั้นเข้าไปในตัวเอียร์บัด


   หมายเหตุ: 
   • ห้ามถูตาข่ายแรงเกินไป เพราะตาข่ายอาจจะหลุดหรือเสียหายได้
   • ถ้ามีเหงื่อหรือความชื้นเข้าไปด้านในของตาข่าย ให้แตะตัว เอียร์บัดเบาบนผ้าก่อนที่จะที่น้ำจะแห้ง
  3. ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปใหม่ให้แน่น ตั้งมั่นใจว่าตัวเอียร์บัดไม่หลวมหรือเอียง เมื่อใส่ตัว เอียร์บัดเข้าไปแล้ว ให้ตรวจดูว่า หูฟังนั้นทำงานเป็นปกติดีหรือไม่