หมายเลข ID หัวข้อ : 00245509 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการเปลี่ยนความสูงและตำแหน่งของแท่นวางบนโต๊ะหลังการเซ็ตอัป

  กรุณาทำตามวิธีการต่อไปนี้
  หมายเหตุ: การทำงานนี้ต้องใช้คน 3 คนหรือมากกว่ามาช่วย

  เลือกซีรีส์ทีวีของท่าน:

  A8H, X95H (55, 65, 75)

  1. ดึงแท่นวางออกจากทีวี
   หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
  2. เพื่อที่จะติดแท่นวางได้อย่างปลอดภัย ให้ใส่วัสดุที่มีความแข็งแรงที่เหมาะสมเข้าไปใต้ทีวี เช่นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเก่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการล้มลงของทีวี ต้องมั่นใจว่ามีคนจับทีวีไว้หนึ่งคนหรือมากกว่า
   ขนาดของวัสดุที่เหมาะสมที่จะใส่ไว้ใต้ทีวี A: ความกว้าง, B: ความสูง, C: ความลึก
   (หน่วย = ซม.)
   ชื่อรุ่นซีรีส์ของทีวีABC
   A8H ซีรีส์40~60ประมาณ 20มากกว่า 20
   X95H (55, 65, 75) ซีรีส์40~60ประมาณ 25มากกว่า 20
  3. ติดตั้งแท่นวางโดยคู่มือแนะนำด้านล่าง
   หมายเหตุ: คู่มือแนะนำเหล่านี้ใช้สำหรับในการอ้างอิง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ  คู่มือแนะนำในการเซ็ตอัป (Setup Guide) ที่ให้มากับทีวีของท่าน
   เลือกรุ่นเครื่องของท่าน:

   • For A8H

   • For X95H (55, 65, 75)


  Z8H ซีรีส์

  1. ถอดแท่นวางบนโต๊ะออกจากทีวี
  2. เพื่อที่จะติดแท่นวางได้อย่างปลอดภัย ให้ใส่วัสดุที่มีความแข็งแรงที่เหมาะสมเข้าไปใต้ทีวี เช่นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเก่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการล้มลงของทีวี ต้องมั่นใจว่ามีคนจับทีวีไว้หนึ่งคนหรือมากกว่า
   ขนาดของวัสดุที่เหมาะสมที่จะใส่ไว้ใต้ทีวี A: ความกว้าง, B: ความสูง, C: ความลึก
   (หน่วย = ซม.)
   ชื่อรุ่นซีรีส์ของทีวีABC
   Z8H ซีรีส์40~60ประมาณ 2มากกว่า 20
  3. ติดตั้งแท่นวางโดยอ้างอิงกับคู่มือแนะนำด้านล่าง
   หมายเหตุ: คู่มือแนะนำนี้สำหรับใช้ในการอ้างอิง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ  คู่มือแนะนำในการเซ็ตอัป (Setup Guide) ที่ให้มากับทีวีของท่าน