หมายเลข ID หัวข้อ : 00244804 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

ปัญหาหายไปหรือไม่หลังจากที่ท่านปลดและเชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB เข้าไปใหม่ และเปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา?

  ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ปิดเครื่อง Sound Bar

    
  2. ถอดและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง


   หมายเหตุ:
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับพอร์ต  (USB) อย่างแน่นหนาดีแล้ว
   • หากอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อผ่าน USB hub ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจาก hub และเชื่อมต่อลำโพง Sound Bar โดยตรง
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman หรือ สมาร์ทโฟน หน่วยจัดเก็บภายในหรือภายนอก (เช่นการ์ด หน่วยความจำ) อาจจะไม่ได้รับการรองรับ
  3. เปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา

    
  • ปัญหาหายไป

   ปัญหาเกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่าน USB hub หรือมีความผิดปกติชั่วคราวเกิดขึ้นกับ ลำโพง Sound Bar

  • ปัญหายังไม่หายไป

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก