หมายเลข ID หัวข้อ : 00243460 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2020

ชุดหูฟังไร้สาย ไม่สามารถชาร์จไฟหรือเปิดไม่ได้ (WF-H800, WF-SP800N, WF-XB700)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้และดูว่า สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่

  • ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้

   ใส่ชุดหูฟังทั้งสองข้างเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟที่เชื่อมต่อกับสาย USB จากนั้นให้ตรวจเช็คดูว่า ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของชุดหูฟังติดสว่างหรือไม่ ถ้าหากไฟไม่ติดสว่าง ให้ปิดฝาและรอประมาณ 30 วินาที เปิดฝาปิดและตรวจเช็คดูว่าไฟ (สีแดง) บนตัวชุดหูฟังติดสว่างหรือไม่

  • ตรวจดูว่า เอียร์บัดหรือตัวรองรับใบหู (มีใน WF-SP800N เท่านั้น) ใส่ไว้กับ หูฟังอย่างถูกต้องดีแล้ว
   ถ้าหากใส่ไว้ไม่ถูกต้อง หูฟังอาจจะไม่ชาร์จไฟจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ ตรวจดูสภาพการใส่ก่อนที่จะใส่ หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   เมื่อใส่ เอียร์บัด:
   ต้องมั่นใจว่าได้ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปอย่างแน่นหนาจนสุดดีแล้ว การใส่ตัว เอียร์บัด เข้าไปต้องไม่ให้หลวมหรือเอียง
   หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างใช้ WF-H800 เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
   รูปภาพแสดงการใส่ เอียร์บัด

   เมื่อใส่ตัวรับใบหู (มีใน WF-SP800N เท่านั้น):
   ปรับส่วนที่ยื่นออกมาของ ชุดหูฟังด้วยส่วนพักเก็บของตัวรับใบหู (จัดตามรูป A ในรูปภาพ) และใส่ตัวรับใบหูเข้าไปจนสุด การใส่ตัว เอียร์บัด เข้าไปต้องไม่ให้หลวมหรือเอียง
   รูปภาพแสดงการใส่ตัวรับใบหู

  • ชาร์จไฟหูฟัง โดยใช้ตัว เอียร์บัดที่ให้มาใส่เข้าไป
   ถ้าหากท่านใช้เอียร์บัดที่ไม่ใช่ของ Sony หูฟัง อาจจะไม่ทำการชาร์จไฟจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ

  • ทำการรีเซ็ตหูฟัง.
   เลือกรุ่นของท่านเพื่อดูรายละเอียด:
   WF-H800
   WF-SP800N
   WF-XB700

  • ทำการชาร์จไฟให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟด้วยสาย USB Type-C ที่ให้มา

   ประจุไฟที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของกล่อง สำหรับการชาร์จไฟอาจจะมีอยู่ในระดับต่ำ ถ้าหากเป็นกรณีนี้ แสดงว่าระดับของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีอยู่ต่ำ และหูฟังไม่สามารถจะทำ การชาร์จไฟได้

   • เมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของหูฟังติดขึ้นมา และดับลงไปทันที และ หูฟังปิดลงไปเมื่อใส่ หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   • เมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของหูฟังไม่ติด และ หูฟังไม่ปิดลงไปแม้ใจใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   หมายเหตุ: ไม่ใช้สายชาร์จไฟที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ไม่เช่นนั้น หูฟังจะไม่มีการชาร์จไฟ

  • ให้เช็ดช่องเสียบของชุดหูฟังและของกล่องสำหรับชาร์จไฟ ด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม (เช่น ผ้าเช็ดแว่นตาที่มีจำหน่ายทั่วไป)

   ช่องเสียบที่สกปรกอาจจะทำการชาร์จไฟทำไม่ได้ แนะนำให้ท่านทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ

  • ชาร์จไฟใน สภาวะแวดล้อมที่ 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

   การชาร์จไฟอาจจะทำไม่ได้ ถ้าหากอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป