หมายเลข ID หัวข้อ : 00243445 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2020

ถ้าหากไม่มีเสียง หรือได้ยินเสียงได้เฉพาะหนึ่งด้านของ ชุดหูฟังไร้สาย (WF-H800)

  ถ้าหากไม่มีเสียง หรือได้ยินเสียงได้เฉพาะหนึ่งด้านของ ชุดหูฟัง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ทำการรีเซ็ต ชุดหูฟัง
   หมายเหตุ: ข้อมูลของการลงทะเบียนของอุปกรณ์ (การจับคู่) และการตั้งค่าอื่นๆจะยังคงไว้ 
  • ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นให้สูงขึ้นไปอีก
   กดที่ปุ่มบนตัวเครื่องทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งในระหว่างการเล่นเพลง เพื่อเพิ่ม ระดับเสียงขึ้น 1 ขั้น
  • ถ้าหากใช้แอปกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ และไม่มีเสียงออกมา ให้ตรวจเช็คกับแอปตัวอื่นดู
  • ตรวจเช็คดูว่า การเชื่อมต่อ Bluetooth ทำได้หรือไม่ กับอุปกรณ์ที่ท่านเชื่อมต่อด้วย
  • ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการเล่นเพลงอยู่หรือไม่
  • ชาร์จไฟให้กับชุดหูฟัง
   หมายเหตุ:
   • เมื่อทำการชาร์จไฟ ให้ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้
   • เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB Type-C ที่ให้มา
  • รีเซ็ตชุดหูฟัง
   หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะเป็นการรีเซ็ต ชุดหูฟังนั้นให้กลับไปเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออกไป ลบข้อมูลการจับคู่สำหรับ ชุดหูฟังจากอุปกรณ์และทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง