หมายเลข ID หัวข้อ : 00240163 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

เสียงจากลำโพงของทีวีไม่ตรงกับภาพจาก HDMI

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหาก รูปแบบเสียงของ อุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อกับทีวีตั้งไปที่เอาต์พุตบิตสตรีม (Dolby DigitalDolby Digital Plus, DTS, ฯลฯ)
  เพื่อแก้ปัญหานี้ให้เปลี่ยนรูปแบบเสียงของอุปกรณ์ HDMI ไปเป็น PCM อ้างอิงกับ คู่มือของอุปกรณ์ HDMI สำหรับรายละเอียดในวิธีการเปลี่ยนรูปแบบเสียง


  สำหรับรุ่นที่มีการตั้งค่าของโหมดเสียง: เพื่อปรับปรุงการซิงค์ของเสียง ให้เปลี่ยน Sound mode ของทีวีไปเป็น การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ Dolby Audioเช่น Standard

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Display&SoundSoundSound mode