หมายเลข ID หัวข้อ : 00239413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

การกรอกลับอย่างเร็วมีความเร็วกว่าเดิมมากเมื่อเล่นไฟล์ฟอร์แมท FLAC ใน สเตอริโอติดรถยนต์ของฉัน

    เมื่อเล่นไฟล์ที่มีการบีบอัดสูงในฟอร์แมท FLAC  การกรอกลับอย่างเร็วอาจจะมีความเร็วมากขึ้นมาก เรื่องนี้เป็นสิ่งปกติ