หมายเลข ID หัวข้อ : 00242168 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2021

ซอฟต์แวร์ Android 10 ตัวใหม่สำหรับ Xperia 5

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  หมายเหตุ! การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีให้ใช้ในเวลาต่างกันไป ตามผู้ให้บริการ ตลาด ภูมิภาค หรือประเทศต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถให้วันที่ที่แน่นอนว่าเมื่อใดจะมีการอัปเดตให้สำหรับอุปกรณ์ของท่าน

  หมายเลขบิลด์ของซอฟต์แวร์

  • Xperia 5:   55.1.A.12.28 

  อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะอัปเดต ฟีเจอร์

  • ระดับแพตช์ร้ักษาความปลอดภัยของ Android (Android security patch level): 1 ธันวาคม2563

  การอัปเดตอุปกรณ์ของท่าน

  คำแนะนำ:ในการตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันของอุปกรณ์ ให้ค้นหาและแตะที่Settings (การตั้งค่า)>About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)>Build number (หมายเลขบิลด์)

  เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ไอคอนรีเฟรชจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

  วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตระบบจากแผงการแจ้งเตือน

  1. หากท่านใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน ให้ตรวจสอบว่าท่านเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของแล้ว
  2. ให้ลากแถบสถานะลงเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
  3. เลื่อนลงและเลือกอัปเดตระบบที่ต้องการ แตะรายการ จากนั้นแตะที่UPDATE(อัปเดต)
  4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เปิดที่แผงการแจ้งเตือนอีกครั้งหากปิดอยู่ จากนั้นแตะที่RESTART(รีสตาร์ท)

  ทำไมอุปกรณ์ของฉันจึงยังไม่ได้รับเดต

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีให้ใช้ในเวลาต่างกันไป ตามผู้ให้บริการ ตลาด ภูมิภาค หรือประเทศต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถให้วันที่ที่แน่นอนว่าเมื่อใดจะมีการอัปเดตให้สำหรับอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายและตลาดบางแห่งอาจกำหนดให้ไม่มีอัปเดตสำหรับบางรุ่น