หมายเลข ID หัวข้อ : 00268229 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2021

[วิดีโอ] วิธีการนำทาง (navigate) แอป Sony | Headphones Connect

  ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีหูฟังครบทั้งหมดที่จะรองรับแอปนี้ได้ ถ้าต้องการตรวจดูว่าหูฟังของท่านเข้ากันได้กับแอปนี้หรือไม่ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (มีบางภาษาเท่านั้น) แอป Sony | Headphones Connect

  ปรับแต่งประสบการณ์การฟังของท่านเองด้วย แอป Sony | Headphones Connect ! วิดีโอสั้นนี้จะแสดงวิธีการใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์
  • การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control)
  • เสียงรอบข้าง (Ambient Sound)
  • Virtual Phones Technology (VPT)
  • อิควอไลเซอร์ (Equalizer)
  • การแจ้งเตือนและเสียงแนะนำ (Notification & Voice Guide)

  ดาวน์โหลดแอป Sony | Headphones Connect ได้ใน:  เคล็ดลับ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดคำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube