หมายเลข ID หัวข้อ : 00237541 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ NFC ได้

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) > Android version (เวอร์ชันของ Android) หากคุณไม่พบ About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ให้แตะ System (ระบบ)

  • ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ NFC ในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องแล้ว

  วิธีเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC (Android 11)

  วิธีเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC (Android 10/Android 9)

  วิธีเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC (Android 8)

  • ตรวจสอบว่าได้ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์ของคุณแล้ว และหน้าจอทำงานอยู่
  • ถืออุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ NFC อื่นให้เครื่องหมาย N ของอุปกรณ์ทั้งสองสัมผัสกัน แล้วเลื่อนอุปกรณ์ของคุณไปในทุกทิศทางอย่างช้าๆ โดยทั่วไปพื้นที่การตรวจจับ NFC จะถูกระบุโดย  (ไอคอน NFC)
  • ถอดเคสป้องกันหรือฝาปิดออกจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กีดขวางการเชื่อมต่อ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ NFC อีกเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว หากเป็นเช่นนั้น ให้เลิกการเชื่อมต่อ และลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอีกครั้ง
  • ในบางกรณี ความไวของ NFC อาจไม่แรงพอที่จะเชื่อมต่อโดยใช้ NFC หากเป็นเช่นนั้น ให้ใช้เทคโนโลยี Bluetooth แทน NFC ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์

  วิธีเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth (Android 11/Android 10/Android 9)

  วิธีเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth (Android 8)

  วิธีจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น (Android 11/Android 10/Android 9)

  วิธีจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น (Android 8)

  วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น (Android 11/Android 10)

  วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น (Android 9)

  วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น (Android 8)