หมายเลข ID หัวข้อ : 00237513 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เสียงระหว่างการโทรมีคุณภาพต่ำ

  หากท่านพบว่าคุณภาพเสียงไม่ดีในระหว่างการโทร ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้ทีละอย่าง ยืนยันหลังจากลองดำเนินการแต่ละอย่างว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วหรือไม่ ก่อนที่จะลองวิธีถัดไป

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของท่านใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version) หากท่านไม่พบ เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) ใน การตั้งค่า (Settings) ให้แตะที่ ระบบ (System)

  • ตรวจสอบความแรงสัญญาณของเครือข่ายในแถบสถานะเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว หากสัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณเลย ให้ย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเปิดโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือเข้าใกล้หน้าต่าง
  • หากอุปกรณ์ของท่านใช้ฝาปิดหรือเคส ให้ถอดออกเพื่อดูว่าคุณภาพเสียงดีขึ้นหรือไม่
  • ตรวจสอบว่ามือของท่านไม่ได้บังไมโครโฟนของโทรศัพท์ และตรวจสอบว่าไม่มีน้ำหรือฝุ่นอุดตันไมโครโฟนหรือบริเวณรอบไมโครโฟน
  • ปิดอุปกรณ์ของท่านแล้วเปิดอีกครั้ง โดยการดำเนินการนี้ ท่านจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดและทำให้หน่วยความจำว่าง ซึ่งบางครั้งแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ
  • โทรหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเพื่อยืนยันว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับลำโพงแบบแนบหูของโทรศัพท์เครื่องที่ท่านโทรหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้น หากเป็นไปได้ ให้โทรด้วย SIM การ์ดอื่นเพื่อตรวจสอบว่า SIM การ์ดปัจจุบันของท่านไม่ได้เสียหายหรือเก่าเกินไป

  หากวิธีการแก้ไขที่แนะนำไม่ได้ผล ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้:

  • ทำการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยันว่าไมโครโฟนและลำโพงแบบแนบหูทำงานอย่างถูกต้อง

  วิธีทดสอบโดยใช้ Support (การสนับสนุน)

  • ใช้เซฟโหมดเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ ในเซฟโหมด อุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำงานด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเฉพาะที่ติดตั้งไว้เมื่อท่านซื้ออุปกรณ์เท่านั้น หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้นในเซฟโหมด มีแนวโน้มว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดหลังจากซื้ออุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวส่งผลกระทบในเชิงลบกับอุปกรณ์ ท่านสามารถออกจากเซฟโหมดและเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่เพื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ท่านสงสัยว่าเป็นสาเหตุของปัญหาได้ หากปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นและท่านไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา ท่านสามารถเริ่มได้โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดล่าสุด

  วิธีเปิดใช้โหมดปลอดภัย

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 11/Android 10)

  วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน (Android 9/Android 8)

  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของท่านทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่าน ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่ท่านต้องการเก็บไว้แล้ว

  วิธีสำรองข้อมูลของท่านโดยใช้คอมพิวเตอร์

  วิธีสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร

   ถ้าต้องการ รีเซ็ตให้กลับเป็นค่าจากโรงงาน (Android 11/Android 10) 

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)